Logo TLB

Към началото


Въздушни товари


Услугите свързани с въздушно карго са пряко свързани с времето и изискват точност и сигурност. Ние, от Транс Ленд България, винаги се стремим да осигурим най-добрата цена по отношение време/стойност. Нашите доставки са на конкурентни цени и са съобразени с Вашите нужди и изисквания.

Готови сме да посрещнем предизвикателството и да обединим услугите, свързани с въздушни пратки заедно с другите ни услуги – осигурявайки Ви приемане на товара, доставка от врата до врата, обработка на документацията, трансфер на товара, специална поддръжка и наблюдение за специфичните товари, преопаковане – във всички континенти.

Използвайки модерни логистични системи, комбинирани с професионализъм и опит, ние създадохме глобална система за доставки. Транс Ленд България има надеждни партньори по целият свят и обезпечава транспорт на Вашите пратки: многофункционални, гъвкави и приспособени спрямо Вашите нужди. Взимайки предвид всички възможни решения, ние препоръчваме само най-подходящите от тях. Решения, съобразени с клиента, които са най-изгодни от целия съвременен транспорт и логистични технологии. Нашето съдействие с всички въздушни линии, опериращи в и от Аерогара София, ни дава възможност да предложим разнообразни услуги за въздушният транспорт спрямо вашите критерии за транзитно време, избор на приемане и доставка.