ВъздухВодаЗемя


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ВНОС - ИЗНОС:

Необходими документи за митническо представителство /износ/:
Нотариално заверено пълномощно от клиента към ТРАНС ЛЕНД БЪЛГАРИЯ ЕООД в оригинал
Копия от фирмените документи:
ЕОРИ НОМЕР
Данъчна регистрация
БУЛСТАТ
Съдебна регистрация
Валидно Удостоверение за актуално състояние (макс. 3 месеца от датата на издаване)
Разрешения за двойна употреба (ако се изискват съгласно Митническата тарифа)
Име на обслужващата банка, сметки в лв. и валута, банков код

Необходими документи за митническо представителство /внос/:
Нотариално заверено пълномощно от клиента към ТРАНС ЛЕНД БЪЛГАРИЯ ЕООД  в оригинал 
Копия от фирмените документи:
ЕОРИ НОМЕР
Данъчна регистрация
БУЛСТАТ
Съдебна регистрация
Валидно Удостоверение за актуално състояние (макс. 3 месеца от датата на издаване)
Разрешения за двойна употреба (ако се изискват съгласно Митническата тарифа)
Санитарни разрешителни (ако се изискват съгласно Митническата тарифа)
Име на обслужващата банка, сметки в лв. и валута, банков код
Подробно описание на стоките по фактури

Стоките се тарифират съгласно данните от търговската фактура и износната митническа декларация. Промяна на тарифните номера се извършват само със съгласието на тарифен отдел при м-ца Аерогара София!