Logo TLB

Към началото


Морски транспорт


Транс Ленд България ЕООД предлага глобални услуги за транспорт на пратки по море от и до всяка една точка на света.

Ние сътрудничим с надеждни партньори и мрежа от агенти във всички основни пристанища, което дава възможност да предоставяме на нашите клиенти оптимални и съобразени с конкретните потребности решения за всяка една отделна пратка.


Нашите услуги:

Групажни превози LCL/LCL
Контейнерни превози FCL/FCL
Консолидация/ Деконсолидация FCL/LCL или LCL/FCL
Доставки „от врата до врата”, до и от всяка точка в света
Превоз на контейнери по суша
Контейнеризация/ Деконтейнеризация
Опасни товари
Застраховане на товари
Специално оборудване
Митническо агентство